Schron w Cyplu

POŁOŻENIE:     Gdynia-Orłowo. Cypel Orłowski
DŁUGOŚĆ:      3,5 m
DENIWELCJA:    niewielka
WYSOKOŚĆ OTWORU:  0 m n.p.m.
EKSPOZYCJA OTWORU: SE
Plan Schronu w Cyplu

OPIS JASKINI: Schron w Cyplu jest efemeryczną jaskinią utworzoną w glinie zwałowej, znajdującą się na południowym skraju Cypla Orłowskiego. Geneza tego obiektu jest związana z procesami abrazji. W czasie wysokiego stanu wody i przy wysokim falowaniu, dochodziło do wdzierania sie wody morskiej w szczelinę pomiędzy blokami gliny, co umożliwiało stopniowe wymywanie z niej materiału skalnego. W czasie nabiegania fali światło otworu zmniejszało się powodując sprężanie powietrza w szczelinie. Doprowadziło to do zwiększania rozmiarów i erodowania wyższej partii szczeliny.

HISTORIA POZNANIA: Istnienie Schronu w Cyplu stwierdzono w styczniu 2005 roku.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Ciborowski T., Paternoga R., 2005, Jaskinie gdyńskie, [W:] Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników.
 2. Gradziński M., 2005. 39. Sympozjum Speleologiczne, Jaskinie, nr 3 (40), s. 7.
 3. Paternoga R., 2005. Jaskinie abrazyjne Kępy Redłowskiej, [W:] Materiały 39. Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników.

Cypel Or3owski z otworem Schronu
W Schronie w Cyplu

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskin Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONE GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.01.18