Jaskinia Bajka II

POŁOŻENIE:     Gądecz, Wysoczyzna Świecka
DŁUGOŚĆ:      10 m
DENIWELACJA:    niewielka
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok. 90 m n.p.m.
EKSPOZYCJA OTWORU: NE
Plan jaskini Bajka II

OPIS JASKINI: Jaskinia utworzyła się w plejstoceńskich, droboziarnistych piaskowcach, o spoiwie węglanowym. Za otworem zwężający się korytrzyk doprowadza do niskiej salki z kilkoma płtkymi wnękami. Osobliwością jaskini jest naciek o wysokości ok. 0,5 m. Jest on podobny do nacieków tworzonych przez mleko wapienne.
Jaskinia Bajka II znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini Bajka I.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana okolicznym mieszkańcom.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Baryła J., Urban J., Zagórski S., 1998. Jaskinie Niżu Polskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa.
 2. Baryła J., 1999. Jaskinie Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 25.
 3. Baryła J., 1999. Geologiczne i geomorfologiczne warunki powstawania i rozwoju jaskiń na Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 26-27.
 4. Urban J., 2000. Skałki i jaskinie piaskowcowe na Niżu Polskim, Przegląd Geologiczny, nr 5, s. 409-411.

fot: D. Bartoszewski


Otwór jaskini Naciek w jaskini Bajka II

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskiń Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.01.15