Jaskinia Bajka I

POŁOŻENIE:     Gądecz, Wysoczyzna Świecka
DŁUGOŚĆ:      19 m
DENIWELACJA:    niewielka
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok. 90 m n.p.m.
EKSPOZYCJA OTWORU: N
Plan jaskini Bajka I

OPIS JASKINI: Jaskinia utworzyła się w plejstoceńskich, droboziarnistych piaskowcach, o spoiwie węglanowym. Piaskowce charakteryzują się zróżnicowanym stopniem zwięzłości, co decyduje o rzeźbie ścianki i kształcie jaskini. Jaskinia stanowi niską komorę z bocznymi wnękami. Pustka te powstała i poszerza się w wyniku osiadania piasków w jej podłożu spowodowanym rozmywaniem i spełzywaniem tych osadów w najniższej części zbocza, w strefie silnego wysięku wody.
Jaskinia Bajka I znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini Bajka II.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana okolicznym mieszkańcom.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Baryła J., Urban J., Zagórski S., 1998. Jaskinie Niżu Polskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa.
 2. Baryła J., 1999. Jaskinie Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 25.
 3. Baryła J., 1999. Geologiczne i geomorfologiczne warunki powstawania i rozwoju jaskiń na Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 26-27.
 4. Urban J., 2000. Skałki i jaskinie piaskowcowe na Niżu Polskim, Przegląd Geologiczny, nr 5, s. 409-411.

fot: D. Bartoszewski


Skała z otworami jaskiń Bajka I i Bajka II Otwór jaskini Bajka I
W jaskini Bajka I W jaskini Bajka I

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskiń Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.01.15