Nowe zasady udostępnienia jaskin tatrzańskich


Od 1 stycznia 2004 roku, nie będą wymagane podania o zezwolenie i zezwolenia na wejścia do jaskiń udostępnionych do ruchu taternickiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zostaną zastapione wpisem do książek znajdujących się w punktach wydawania zezwoleń (punkt Informacji Turystycznej TPN przy Rondzie i bramka u wylotu Doliny Kościeliskiej), dostępnych w godzinach pracy (na bramce w Kościeliskiej praktycznie tylko w godzinach przedpołudniowych). Zostają zniesione roczne limity ilościowe na wejście, utrzymane zostają limity dzienne:

1. w ciągu jednego dnia w jednej jaskini może przebywać maksymalnie 15 osób w maksymalnie 3 zespołach.
2. w jednym zespole nie może byc więcej niz 12 osób.
3. w jaskiń tatrzańskich mają prawo działać osoby z uprawnieniami taternickimi, będące członkami klubów zrzeszonych w PZA, lub osoby szkolone pod opieką instruktora PZA z ważną licencją, podczas szkolenia prowadzonego przez klub.

Każdy uczestnik akcji ma posiadać i okazać na żadanie straznika TPN kartę taternika lub zaświadczenie wystawione przez klub o uczestnictwie w
kursie. Brak wpisu do książki traktowany będzie jako wejście bez zezwolenia TPN. Kierownik akcji swoim podpisem w książce potwierdza złożenie cytowanego poniżej oświadczenia:

Oświadczam, że wyprawa, którą będę kierował jest właściwie przygotowana, tak pod względem bezpieczeństwa jej uczestników, ich kwalifikacji, jak i wyposażenia oraz przeszkolenia w zasadach ochrony przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wszyscy uczestnicy wyprawy posiadają uprawnienia taternickie (lub są uczestnikami kursu pod opieką instruktora PZA) oraz są członkami klubu zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.
Za wszelkie szkody jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania przez wyprawę i jej uczestników zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody biorę osobistą odpowiedzialność.

Na liście jaskiń udostepnionych korzystne dla nas zmiany nastapią prawdopodobnie w pierwszej połowie roku. Do tego czasu, nadal dostępne sa jaskinie wymienione w załączonej tabeli:

Lp.

Nazwa jaskini

Okres udost.

i.

Bańdzioch Kominiarski

Wyłączona do odwołania

2.

Rura Kominiarska

Wyłączona do odwołania

3.

Zimna

Cały rok

4.

Czarna

01.07.-28.02

5.

Mysia

cały rok

6.

Wodna pod Raptowicką

cały rok

7.

Wodna pod Pisaną

cały rok

&

Marmurowa

cały rok

9.

Ptasia Studnia

cały rok

10.

Lodowa Litworowa

cały rok

11.

Zawaliskowa w Szerokiem

cały rok

12.

Miętusia Wyżnia

15.12.-28.02.

13.

Miętusia

15.12.-28.02.

14.

Piwnica Miętusia

15.11-28.02.

15.

Zielone Kominy

cały rok

16.

Górne Kominy

cały rok

17.

Studnia za Murem

cały rok

18.

W Szerokiem

cały rok

19.

Nad Dachem

cały rok

20.

Pod Dachem

cały rok

21.

Wielka Litworowa

cały rok

22.

Pod Wantą

cały rok

23.

Tunel Małołacki

cały rok

24.

Śpiących Rycerzy

cały rok

25.

Śpiących Rycerzy Wyżnia

cały rok

26.

Pomarańczarnia

cały rok

27.

Bliźniacza Studnia

cały rok

28.

Małołacka

cały rok

29.

Koprowa Studnia

cały rok

30.

Barania

cały rok

31.

Strzelista

cały rok

32.

Jędrusiowa Dziura

cały rok

33.

Przy Przechodzie

cały rok

34.

Dudnica

cały rok

35.

Wielka Śnieżna

cały rok

36.

Kalacka

cały rok

37.

Goryczkowa

cały rok

38.

Kasprowa Niżnia

cały rok

39.

Kasprowa Średnia

cały rok

40.

Kasprowa Wyżnia

cały rok


W okresie przejściowym, do 31 grudnia 2003 roku, w przypadku braku druków zezwoleń, wpisów na powyższych zasadach dokonywać można w dotychczas funkcjonujących ksiązkach wejść jaskiniowych na bramce w Dolinie Kościeliskiej i w punkcie IT TPN przy Rondzie.

Włodzimierz Porębski - KTJ PZA


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść do indeksu ogłoszeń KTJ PZA.

POWRÓT NA STRONĘ GLÓWNĄ: tutaj mozesz wrócic na stronę tytułową.