Kurs instruktorski 2003

Unifikacja instruktorów taternictwa jaskiniowego


W dniach 4-12.10.2003r odbędzie się kurs instruktorski. Rozpoczyna się on w sobotę o godz. 9:00 testem kwalifikacyjnym teoretycznym i praktycznym (zakres wiadomości i umiejętności na poziomie egzaminu na kartę taternika jaskiniowego). Kurs odbywał się będzie w Podlesicach w Zajeździe Jurajskim. Cena noclegu ok. 20 zł (bez pościeli). Wszyscy kandydaci winni posiadać ze sobą kompletne zgłoszenie na kurs obejmujące: zgłoszenie z klubu, dane personalne, datę uzyskania karty taternika, wykazy przejść wspinaczkowych i jaskiniowych przedstawione w formie czytelnej czyli na formularzach wykazów przejść stosowanych na kursach podstawowych , osobisty sprzęt jaskiniowy i wspinaczkowy (włącznie z kaskiem), przyrządy do kartowania (busola, taśma, notatnik). Każdy z uczestników winien przygotować konspekt prowadzanego przez siebie na kursie wykładu, którego temat zostanie przesłany każdemu z kandydatów. Prosimy o bezwzględne wniesienie opłaty za kurs na konto PZA przed rozpoczęciem kursu (100 zł). Ponieważ to Kluby typują kandydatów na kurs, niniejszym prosimy Szefów Szkolenia o "dopilnowanie" swoich przyszłych kolegów - instruktorów, aby przygotowali wszystkie ww dokumenty oraz się!!! do kursu.

.........................................................................................................................................................................

Przypominamy, że w październiku (11-12.10.2003) odbędzie się druga edycja unifikacji instruktorskiej, na którą zapraszamy wszystkich instruktorów, którzy nie spotkali się na unifikacji w zeszłym roku. Unifikacja jest konieczna do
przedłużenia posiadanych uprawnień instruktorskich. Regulamin licencji instruktorskich oraz lista instruktorów wraz z terminem ważności licencji zamieszczona jest w internecie na stronie PZA (www.pza.org.pl).
Unifikacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 8:30. Spotykamy się w Podlesicach w Zajeździe Jurajskim. Każdy z uczestników powinien posiadać podstawowy jaskiniowy sprzęt osobisty oraz książeczkę instruktorską. Opłata za udział
w unifikacji wynosi 50 zł i przeznaczona jest na noclegi oraz materiały szkoleniowe.


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść do indeksu ogłoszeń KTJ PZA.

POWRÓT NA STRONĘ GLÓWNĄ: tutaj mozesz wrócic na stronę tytułową.