Sposiedzenie Podkomisji Nurkowania Jaskiniowego 11/2003


Dokonano wyboru Podkomisji Nurkowania Jaskiniowego na 2004. W jej skład weszli Wiktor Bolek - przewodniczący, Maciej Tomaszek, Andrzej Szerszeń, Włodzimierz Szymanowski.

Ustalono termin przyszłorocznych Warsztatów Nurkowania Jaskiniowego na 10-13 czerwca 2004 w Gębczycach.

Istnieje możliwość uczestnictwa w stażu nurkowania jaskiniowego we Francji latem 2004. W stażu mogą uczestniczyć osoby, które są członkami klubu zrzeszonego w PZA (mają opłacone składki), posiadają Kartę Taternika, są przeszkolone w zakresie nurkowania jaskiniowego. Osoby chętne na taki wyjazd proszone są o zgłaszanie się do Podkomisji Nurkowania Jaskiniowego. Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy będą musieli pokryc koszt przejazdu do Francji. Termin zgłaszania upływa 05 stycznia 2004.

Kolejne spotkania Podkomisji odbędą się w czerwcu 2004 (przy okazji Warsztatów) oraz jesienią 2004 (przy okazji Speleokonfrontacji).


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść do indeksu ogłoszeń KTJ PZA.

POWRÓT NA STRONĘ GLÓWNĄ: tutaj mozesz wrócic na stronę tytułową.