JuHeFoLa 2004 – Jura Szwabska (RFN)


W dniach 30.07 – 15.08.2004 odbędzie się kolejny międzynarodowy obóz szkoleniowy z bazą w Schelklingen-Schmiechen (RFN) – patrz np. “Jaskinie” 1(14) 1999. W tym roku jest to jubileuszowa, X odsłona.
Obóz jest dotowany z funduszy rządowych RP i RFN. Pełny koszt dla uczestnika z Polski wynosi 75,- Euro. Koszty przejazdu są refinansowane po zakończeniu imprezy.
Uczestnicy mieszkają we własnych namiotach na wynajętym polu. Otrzymują pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie - wydawane przez kuchnię polową. Teren jest wyposażony w namiotową jadalnię i salę wykładową na wypadek niepogody oraz w pełni wyposażoną salę prelekcyjną w sąsiadującym budynku lokalnego klubu sportowego. Jego urządzenia socjalne (toalety, natryski – nawet z ciepłą wodą) są przeznaczone do użytku przez uczestników obozu.
Uczestnicy obozu “studiują” na wybranym przez siebie kursie – nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach dwóch kursów w trakcie jednego obozu. Bardziej szczegółowe informacje o programie niżej.
Dla uczestników z Polski przewidziana jest pula 10 - 11 miejsc. Organizatorzy starają się, aby każdy uczestnik znalazł się na wybranym przez siebie kursie, ale decyduje o tym szybkość zgłoszenia oraz możliwości. Proszę o nadsyłanie wstępnych (ale przemyślanych) zgłoszeń zawierających:
- nazwisko i imię
- adres kontaktowy i stały (zameldowania)
- e-mail, telefon
- wybrany kurs oraz alternatywny na wypadek przepełnienia
- stopień znajomości języków obcych
- posiadane doświadczenia jaskiniowe
Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do młodych członków klubów speleologicznych. Akceptacja klubu jest wymagana do wyjazdu.
Zajęcia na obozie prowadzone są w języku angielskim i niemieckim i praktycznie wystarczy jedna osoba w grupie posługujaca się skutecznie którymś z nich, by przetłumaczyć reszcie.

Osoby które się zgłosza otrzymaja do wypełnienia formularz w języku angielskim lub niemieckim – w/g życzenia oraz następną porcję informacji.
Mój adres: (również do wszelkich zapytań)
Krzysztof Makowski
ul. Goplańska 4a
61-051 Poznań
e-mail makosia@po.onet.pl
tel. kom. 0600/305140

Na prośbę organizatorów poszukuję osób, które chcą uczestniczyć czynnie w prowadzeniu zajęć. W ich przypadku poziom znajomości języka musi być odpowiedni nie tylko do komunikacji, ale również przekazu wiedzy. W szczególności poszukiwani są geolodzy do kursu z tej dziedziny oraz osoby do kursu “Speleopraktyka z bliska”. Praca jest społeczna ale z zapewnieniem pełnego zwrotu kosztów.

Zgłoszenia pod adres j.w.

*****************


Coraz więcej ludzi odkrywa walory przyrody jako miejsce realizacji swoich zainteresowań hobbystycznych. To cieszy. Z drugiej strony trend ten ma swoje negatywne oddziaływania na przyrodę.
Aby zachować dla naszych następców w pełni żyjące środowisko naturalne, jesteśmy zobowiązani chronić przed zniszczeniem dziedzictwo przyrody w rzeczach wielkich i małych.
W tym sensie pragniemy Wam w trakcie tego obozu szkoleniowego przedstawić osobliwości krasowo-jaskiniowego krajobrazu środkowego Albu Szwabskiego. Jednocześnie chcemy przekazać wiedzę nizbędną do badania naszych jaskiń, którą później będziecie mogli wykorzystać przy wielodyscyplinarnych, własnych pracach w ojczystych terenach jaskiniowych jak również przekazać członkom Waszych klubów.
Poniżej proponujemy Wam do wyboru sześć intensywnych kursów oraz szeroko zakreślony program ramowy obejmujący wszystkie ważne aspekty speleologii. Zajęcia praktyczne będa prowadzone przez doświadczonych instruktorów w kilkuosobowych grupach.
Kolejnym celem obozu jest nawiazanie kontaktów i przyjaźni – zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Doświadczenia wskazują, że właśnie znajomości zadzierzgnięte podczas JuHeFoLa umacniają się przez lata i wszyscy uczymy się od siebie wzajemnie tolerancji i zrozumienia dla różnych stylów życia.
Program obozu przygotowany jest z myślą o ludziach młodych, stawiajacych swoje pierwsze kroki w speleologii oraz tych, którzy zdobyte już wiadomosci pragną poszerzać.

Proponuje się następujące kursy do wyboru:

1. Praktyka speleologiczna z bliska. (NOWOŚĆ !)

Kurs pomyślany jest dla aktywnych speleologów, posiadających umiejętności samodzielnego posługiwania się sprzętem osobistym i cokolwiek wiedzy o kartowaniu.
Obejmie zagadnienia z tematów:
- materiały kartograficzne i inwentarz jaskiń;
- techniki przekopów – aspekty prawne i techniczne;
- obróbka skał;
- budowa stałych drabin;
- elektroniczne sondy i urzadzenia namiarowe, różdżki;
- techniki łaczności;
- dokumentacja prac jaskiniowych i kontakty z prasą;
- GPS, techniki alpinistyczne, prognozowanie pogody;
- pomiary przpływów wód i szacowanie na ich podstawie wielkości przestrzeni podziemnych za syfonami.
Praktycznie zakres tematyczny szkolenia może być dość dowolnie kształtowany w/g zainteresowań grupy.

Pytania: (tymczasowo – brak prowadzącego) markus.boldt@merckle.de

2. Dokumentacja kartograficzna jaskiń z użyciem technik komputerowych. (NOWOŚĆ !)

W trakcie tego kursu uczestnicy wykonają pełne opracowanie dokumentacji konkretnej jaskini i przygotują materiały do publikacji. Obok pomiarów, opracowania planu i opisu jaskini, uczestnicy szkolenia zajmą się wszelkimi pracami uzupełniającymi: wyszukiwaniem i weryfikacją istniejącej dokumentacji, pozycji literatury krajowej i zagranicznej, namiarów w/g GPS, dokumentacją fotograficzną. Wszystkie te prace będą realizowane w oparciu o odpowiednie programy komputerowe: obróbki danych pomiarowych, tekstu i grafiki. Wskazane jest, aby uczestnicy tego kursu posiadali wiedzę i/lub praktyczne doświadczenie z zakresu kartowania (np. ukończony kurs KTJ PZA jakie były prowadzone w latach 2002 i 2003) oraz dość swobodnie komunikowali się w języku angielskim bądź niemieckim.
Prowadzący: Florian Renz, e-mail mail@flo-renz.de

3. Techniki pokonywania jaskiń i autoratownictwa.

Będzie zawierał solidne podstawy technik pokonywania. Obejmuje znajomość lin i węzłów, technik bezpieczeństwa, poręczowania, chodzenia zarówno po drabinkach linowych jak i techniką pojedyńczej liny. Osoby wybierajace ten kurs zostana podzielone w/g stopnia doświadczeń tak, że mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby początkujące jak i doświadczone.
Po pierwszym tygodniu obozu, dla zainteresowanych (ale wyłacznie pełnoletnich osób) zostanie utworzona grupa, która przejdzie szkolenie w zakresie strategii i taktyki akcji jaskiniowych oraz autoratownictwa zespołowego na bazie sprzętu indywidualnego.
Uczestnik tego kursu musi posiadaç kompletny sprzet indywidualny stosowany w jaskiniach (własny lub wypożyczony). Ewentualne dodatkowe zapytania szczegółowe w zakresie programu lub sprzętu kierować do prowadzacego: Niels Braeunig, e-mail Nils@hoehlenrettung.de

4. Techniki kartowania jaskiń

Zostaną wyłożone podstawy prezentacji graficznej jaskiń, wykonywania pomiarów (i ich przetwarzania) oraz cały proces prowadzacy do powstania planów jaskini. Również metody niezbędnej weryfikacji danych,
Praktyczne posługiwanie się busolą górnicza, kompasem, na życzenie teodolitem. W programie również przetwarzanie danych pomiarowych na komputerze (odpowiedni program każdy uczestnik otrzyma). Nie jest wymagane posiadanie jakichkolwiek doEwiadczeń: ani w zakresie technik jaskiniowych ani pomiarowych.
Prowadzący: Thomas Haas, e-mail Th.Haas@gmx.de


5. Biospeleologia, fauna i ekosystemy jaskiń.

Kurs proponowany dla osób interesujacych sie fauną jaskiniowa. W jednej z wybranych jaskiń zostana wypróbowane praktycznie metody chwytania i dokumentowania fauny. Wyniki tych prac posłużą do określenia stanu ekosystemu jaskini i będą przede wszystkim wkładem do poznania fauny jaskiniowej w ogóle. Jednocześnie uczestnicy zostana uczuleni na znaczenie jaskiń jako przestrzeni życiowej.
Zaleca sie posiadanie podstaw wiedzy z zakresu zoologii jak również systematyki (oznaczania gatunków). W miarę swobodne posługiwanie się językiem niemieckim lub angielskim jest bardzo pożądane.
Prowadzący: Christian Fischer e-mail christian.w.fischer@t-online.de

6. Wprowadzenie do geologii.

Uczestnicy tego kursu otrzymaja wiedzę wstępną z zakresu metod badań speleologicznych i geologicznych, które sa ważne w procesach eksploracji jaskiń. W programie:
- czytanie i ocena map geologicznych,
- mechanizmy istotne dla powstawania jaskiń w fazach wypiętrzania i
późniejszych – rozpoznawanie i interpretacja,
- powierzchnia terenow krasowych – rozpoznawanie i interpretacja
ukształtowania.
Uczestnicy kursu powinni w jakimś stopniu posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim.
Pytania: (tymczasowo – brak prowadzącego) markus.boldt@merckle.de

Na zakończenie obozu wszyscy uczestnicy otrzymaja materiały wydane w postaci broszurowej w zakresie wybranego kursu.
Dla wszystkich uczestników przewidziano wykłady i wycieczki (w tym autokarową) obejmujące tematy:
- geologia i speleologia regionu;
- ochrona jaskiń;
- biologia jaskiń;
- eksploracja w Alpach;
- powstawanie i zawartość jaskiń;
- organizacja ratownictwa jaskiniowego
- nietoperze i ich ochrona
- GPS i orientacja w terenie.


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść do indeksu ogłoszeń KTJ PZA.

POWRÓT NA STRONĘ GLÓWNĄ: tutaj mozesz wrócic na stronę tytułową.