Informacja o zezwoleniach na wejścia do jaskiń tatrzańskich


Przed sezonem zimowym krótkie podsumowanie:
W tym roku udostępnionych do działalności taternickiej było trzydzieści osiem jaskiń, z czego, według analizy pobieranych zezwoleń, pięciu NIKT nie odwiedził, a w dalszych trzech był tylko JEDEN zespół.
Najwcześniej dodrukowanie zezwoleń (już w lipcu; nie licząc jaskiń Miętusich dostępnych tylko do końca lutego) konieczne było w przypadku jaskiń Kasprowych, a pomiędzy wrześniem i listopadem wyczerpany limit należało uzupełnić w Wodnej pod Pisaną, Marmurowej, Śpiących Rycerzy, Tunelu Małołąckim, i oczywiście Wielkiej Śnieżnej. Solidnie odwiedzaliśmy Czarną (ponad 290 osób) i Zimną (240); natomiast dają do myślenia w miarę rzadkie akcje do Ptasiej (147 osób przy limicie 300), Lodowej Litworowej (17/200), Wielkiej Litworowej (124/400), Pod Wantą (121/400) czy Małołąckiej (55/120). Rzadko lub wcale nie były odwiedzane wyżej położone jaskinie Wielkiej Świstówki (Nad i Pod Dachem, Zielone i Górne Kominy; wyjątkiem świeżo obatinoxowana Studnia za Murem).
Małe jaskinie górnego piętra Doliny Małej Łąki (Pomarańczarnia, Koprowa Studnia, Bliźniacza Studnia, Barania, Strzelista) i nieco niższe (Przy Przechodzie, Jędrusiowa Dziura) doczekały się wizyt przy okazji kursów lub "po drodze" do Wielkiej Śnieżnej.
Reasumując, przez 11 miesięcy 2002 roku wykorzystaliśmy tylko 53 % przysługującego nam rocznego limitu wejść do jaskiń, choć jak to przedstawiłem wyżej, chyba moda i wygodnictwo spowodowało nierównomierne obciążenie poszczególnych dziur. Obyśmy tylko tych rzadziej odwiedzanych nie musieli kiedyś odkrywać na nowo...

Czynnik "ludzki" spowodował że pod koniec sezonu letniego nie było w punkcie wydawania niektórych zezwoleń. Wystąpiłem do dyrekcji TPN o ich uzupełnienie i już nie powinno się to wydarzyć, ale gdyby ktoś z Was "na bramce" spotkał się z informacją że brakło na ten rok zezwoleń na którąś z jaskiń z powodu wyczerpania limitu (nie dotyczy to sytuacji kiedy w danej jaskini są już 3 zespoły lub 15 osób, lub też jaskinia została zamknięta z innego powodu), nie musicie rezygnować ze swoich planów. Spokojnie zgłoście wejście tak jakby zezwolenia były, wpiszcie się do książki ... i idźcie do jaskini bez papierka, który wszak jest tylko potwierdzeniem zezwolenia a nie zezwoleniem. W razie późniejszych kłopotów proszę o kontakt ze mną.
Przypominam że wykaz jaskiń udostępnionych dla taternictwa możecie znaleźć na stronie internetowej AKG Kraków pod adresem http://www.akg.krakow.pl/materialy/okres_ochr.html

Przed nami sezon zimowy a więc głównie przejścia jaskiń położonych poniżej górnej granicy lasu. Miejmy nadzieję że nie tylko. Do zobaczenia na szlaku!


  Włodzimierz "Jacóś" Porębski
+48 502 788025
+48 prefix 32 2026850
wlodek@jamicon.com.pl

POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść do indeksu ogłoszeń KTJ PZA.

POWRÓT NA STRONĘ GLÓWNĄ: tutaj mozesz wrócic na stronę tytułową.