Kurs podstawowy SKTJ 2015

Spotkanie informacyjne na temat kursu odbędzie się 26 lutego 2015 o godzinie 18:00 w siedzibie klubu.

Sopot al. Niepodległości 771 (róg ul. Podjazd; Informacja Turystyczna).

Pełne szkolenie składa się z części podstawowej i części tatrzańskiej.

Część podstawowa, rozpocznie się cyklem 10 wykładów, które będą organizowane co czwartek(okazionalnie poniedziałek) o godzinie 19:00 w lokalu klubowym. O najważniejszych zagadnieniach technicznych, przyrodniczych oraz związanych z bezpieczeństwem w górach będą mówić instruktorzy oraz klubowicze na co dzień zajmujący się omawianymi zagadnieniami.

Zajęcia praktyczne odbędą się podczas trzech weekendów  tj. 28-29 marca, 11-12 kwietnia i 1-3 maja na wiadukcie kolejowym w Rutkach (niedaleko Żukowa). Poprowadzone będą przez instruktora taternictwa jaskiniowego PZA.

W dniach 6-7 czerwca odbędzie się wyjazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Przeprowadzone zostaną tam zajęcia linowe na skałkach oraz przejścia w jurajskich jaskiniach.

Zaliczenie etapu podstawowego umożliwia kontynuację szkolenia w wielkich jaskiniach tatrzańskich latem i zimą. Dla osób które dotychczas nie wspinały się w skałach zostanie również przeprowadzony kurs wspinaczki skałkowej (4 dni - proponowany termin to lipiec).

We wrześniu planujemy pierwsze letnie przejścia tatrzańskie dla tych kursantów którzy zaliczą egzamin po kursie podstawowym - więcej szczegółów na temat przejść otrzymacie podczas spotkań kursowych.

Cały kurs wieńczy egzamin na Kartę Taternika Jaskiniowego. Karta ta upoważnia do samodzielnego poruszania się po jaskiniach tatrzańskich, jest przepustką do wypraw zagranicznych organizowanych przez SKTJ oraz inne kluby jaskiniowe, a przede wszystkim pozwala wkroczyć do kręgu braci Taternickiej.

Kurs przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Alpinizmu.

Sprzęt kursantom na czas kursu zapewnia klub.

Ofertę kierujemy do osób w wieku od 16 lat - w przypadku osób niepełnoletnich wymagamy pisemnej zgody obojga rodziców.

Pytania prosimy zadawać na adres : kurs@sktj.pl
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.