Zmarł Przemysław BurchardW dniu 16 kwietnia 2008 r. zmarł w Warszawie Przemysław Burchard, jeden z najstarszych grotołazów, urodzony w 1925 r., wybitnie zasłużony dla rozwoju taternictwa jaskiniowego w Polsce. Działalność jaskiniową zaczynał z początkiem lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia jako jeden z pierwszych członków Klubu Grotołazów. W Polsce brał udział w szeregu odkrywczych wyprawach do jaskiń tatrzańskich, w tym Miętusiej, Zimnej i Szczeliny Chochołowskiej. Był inicjatorem swobodnego nurkowania w jaskiniach, z dużą pasją i powodzeniem zajmował się logistyką wypraw jaskiniowych.
Aktywnie uczestniczył w wyjazdach i wyprawach do jaskiń zagranicznych, w 1955 r. dwukrotnie do jaskiń słowackich, do Bułgarii (1956), na Węgry (1958, 1959 jako kierownik), na Kubę (1961/62) i do Włoch (1963).
W latach 1956-1957 był przewodniczącym Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Krakowskiego Koła Klubu Wysokogórskiego, a w okresie 1958-1969 przewodniczącym Komisji Taternictwa Jaskiniowego Zarządu Głównego K.W.
Przemysław Burchard był z wykształcenia etnografem, wcześnie jednak zajął się działalnością dziennikarską i literacką. Jego artykuły w czasopismach, a przede wszystkim książki poświęcone tematyce jaskiniowej walnie przyczyniły się do spopularyzowania w Polsce ruchu taternictwa jaskiniowego. Spośród tych książek wymienić trzeba przede wszystkim: Z wypraw grotołazów (1957), Noc bez gwiazd (1958), Na dno świata (1961), Wśród mogotów i krokodyli (1963), Operacja kret (1977).

R. Gradziński


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.