Zmiany na liście jaskiń udostępnionych dla taternictwa na terenie TPN


20 stycznia 2006 Rada Naukowa Tatrzańskiego Parku Narodowego zaakceptowała zmiany na liście jaskiń udostępnionych dla ruchu taternickiego. Prawdopodobnie na początku lutego Dyrekcja TPN wyda stosowny komunikat w tej sprawie.

Poniżej przedstawiam nową listę jaskiń i okresy udostępnienia. Przed sezonem letnim na stronach internetowych Tatrzańskiego Parku Narodowego i Komisji Taternictwa Jaskiniowego będą dostępne mapy z wyrysowanymi obligatoryjnymi drogami dojścia od szlaków turystycznych do otworów wymienionych jaskiń (do tego czasu osobom zainteresowanym mogę przesłać takie mapy pocztą elektroniczną)

Jaskinie dostępne cały rok:

 1. Czarna,
 2. Dudnica,
 3. Goryczkowa,
 4. Kalacka,
 5. Kasprowa Niżnia,
 6. Nad Kotlinami (Wielka Śnieżna),
 7. Pod Wantą,
 8. Przy Przechodzie,
 9. Szczelina Chochołowska
 10. Śnieżna (Wielka Śniezna),
 11. Śnieżna Studnia,
 12. Śpiących Rycerzy,
 13. Śpiących Rycerzy Wyżnia,
 14. Wielka Litworowa (Wielka Śnieżna),
 15. Wodna pod Pisaną,
 16. Zimna.

Jaskinie dostępne tylko w okresie 16.06-31.03.

 1. Kasprowa Średnia,
 2. Kasprowa Wyżnia,
 3. Lodowa Litworowa,
 4. Mała w Mułowej (tylko ciąg do "starego dna"!)
 5. Małołącka,
 6. Marmurowa,
 7. Miętusia,
 8. Miętusia Wyżnia,
 9. Nad Dachem,
 10. Niebieska Studnia,
 11. Pod Dachem,
 12. Ptasia Studnia,
 13. Studnia w Kazalnicy,
 14. Studnia za Murem,
 15. Szara Studnia,
 16. Tunel Małolacki,
 17. Zośka-Zagonna Studnia.

Jaskinie dostępne tylko w okresie 16.06. - 30.11.

 1. Barania,
 2. Koprowa Studnia,
 3. Pomarańczarnia,

Jaskinia dostępna tylko w okresie 01.11- 31.01

 1. Bandzioch Kominiarski.

Z nowo proponowanych jaskiń, Rada Naukowa TPN nie zaakceptowana jaskini Koziej, ze względu na występowanie unikalnych i łatwych do zniszczenia form przyrodniczych na drodze dojścia do otworów.

Lista ta ma być obowiązująca najwczesniej od stycznia 2007. List z oficjalnym stanowiskiem TPN można zlaeźć tu.

Z poważaniem - Włodzimierz "Jacooś" Porębski


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.