Frekwencja w jaskiniach tatrzańskich 2004-5


Koniec roku to okazja do podsumowań. Niniejsze sporządzone zostało na podstawie analizy pierwszej ksiązki wyjść jaskiniowych złożonej na bramce TPN u wylotu Doliny Kościeliskiej, obejmującej okres od 2 marca 2004 roku do 8 maja 2005 roku.
W okresie omawianych 14 miesięcy wpisały się do księgi 544 zespoły, z czego 537 do jaskiń udostępnionych na podstawie porozumienia TPN-KTJ. Średnio działaliśmy z zespołach pięcioosobowych (dokładnie 5,02) choć rozpiętość wynosiła od 1 do 12 osób.
Akcji szkoleniowych było mniej więcej tyle samo co "sportowych", co dobrze rokuje przyszłości naszej federacji. Było kilka wejść w innych celach - fotografowanie, eksploracja, dokumentacja, badania naukowe itp.
Nie będę wymieniał przodujących Klubów - z dwóch powodów - po pierwsze nie chcę prowokować rywalizacji, a po drugie, coraz więcej jest akcji grup złożonych z przyjaciół z różnych stron Polski. I tak trzymać, jesteśmy wszak jedną wielką rodziną.
Kilka lat temu uzgodniliśmy z TPN zniesienie limitu wejść, zostawiając go tylko w pamięci dla celów obserwacyjnych. I co? Wykorzystaliśmy go w.67 % (to i tak lepiej niż w latach 2001, 2002, 2003, gdy wykorzystywaliśmy mniej niż połowę zezwoleń).
Najbardziej oblężona była jaskinia Zimna - 545 osób, nieco mniej Czarna (376) i Miętusia (359!!!).
Pomiędzy 100 a 200 osób gościły: Wielka Śnieżna, Miętusia Wyżnia, Wodna pod Pisaną, Wielka Litworowa, Ptasia Studnia, Pod Wanta i Marmurowa.
Po kilkadziesiąt osób odwiedziło: Koprową Studnię, Nad Dachem, Pod Dachem, Śpiących Rycerzy i Śpiących Rycerzy Wyżnią, Przy Przechodzie i Lodową Litworową..
Pozostałe jaskinie z listy zwiedzane były sporadycznie, a Baraniej, Bliźniaczej Studni, Jędrusiowej Dziury, Górnych Kominów, Wodnej pod Raptawicką i W Szerokiem nie zwiedził nikt (a przynajmniej nikt się nie wpisał).
Aktualnie trwa (długotrwały i uciążliwy) proces zmiany pewnych pozycji na liście jaskiń udostępnionych. Miejmy nadzieję, iż dzięki wyraźnie widocznej dobrej woli strony TPN i klimatowi porozumienia, już niedługo uzyskamy dostęp do jaskiń: Bandzioch Kominiarski, Kozia, Niebieska Studnia, Mała w Mułowej, Studnia w Kazalnicy, Szara Studnia, Szczelina Chochołowska, Śnieżna Studnia, Zośka-Zagonna Studnia.
Pozwolimy natomiast "odpocząć od nas" jaskiniom: Bliźniacza Studnia, Górne Kominy, Jędrusiowi Dziura, Mysia, Piwnica Miętusia, Rura Kominiarska, Strzelista, Wodna pod Raptawicką, W Szerokiem, Zawaliskowa w Szerokiem, Zielone Kominy.

Powoli zapełniają się - druga księga z Kir i pierwsza z Ronda. Gdy to nastąpi, mam nadzieje wykonać podobne zestawienia na ich podstawie.

Życzę Nam, Wszystkim Grotołazom - Wspaniałego, Bezpiecznego i Pięknego - Tatrzańskiego i Wyprawowego Roku 2006.

Włodek "Jacooś" Porębski - KTJ PZA


POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.