Komunikat KTJ - maj 2007


Informacje na temat Walnego Zjazdu Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego, preliminarz szkoleń centralnych, kurs instruktorski oraz zgłoszenia wypraw letnich.

 1. Zgodnie z postanowieniami regulaminu KTJ PZA uprzejmie informujemy, że Walny Zjazd Delegatów Klubów i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego PZA odbędzie się w dniach 16-17. 11. 2007 (piątek-sobota) w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach.

  16 listopada od godziny 19:00 rozpocznie się rejestracja delegatów, a 17 listopada o godzinie 09:00 obrady. Ze względu na konieczność zakończenia obrad przed Speleokonfrontacjami, czyli przed godziną 17:00 prosimy o przybycie jak największej ilości delegatów już w piątek. Obrady zjazdu będą odbywały się w innym miejscu niż Zajazd Jurajski, tak, aby nie kolidowały ze Speleokonfrontacjami.

  Ustalony został następujący klucz wyboru delegatów:

  1. ilość delegatów ustala się w stosunku do łącznej ilości członków klubu lub sekcji według stanu z dnia 31. 12. 2006r. Każdy członek musi posiadać kartę taternika i uznawać dany klub lub sekcję za organizację macierzystą,
  2. ilość delegatów: 1 delegat - 25 członków klubu.

  Wybór delegatów powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją dotyczącą WZD PZA z zastrzeżeniem brzmiącym:
  "w przypadku stwierdzenia przez Komisję Mandatową nieprawomocności Walnego Zebrania lub wyjątkowo, w przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania, Zarządowi Klubu lub Sekcji przysługuje możliwość skierowania do KTJ PZA wniosku o przyznanie prawa bycia reprezentowanym na WZD KiSTJ przez delegatów, w ilości wynikającej z powyższego klucza, mianowanych przez Zarząd Klubu. Delegaci mianowani muszą spełniać te same wymagania, co delegaci z wyborów."
  W terminie do 15. 10. 2007 r. na adres Biura PZA (Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa) należy nadesłać:


  Koszty przejazdu, noclegu oraz wyżywienia delegatów pokrywają ich macierzyste kluby.

 2. Poniżej zamieszczamy program tegorocznych kursów w taternictwie jaskiniowym organizowanych przez KTJ. Niektóre terminy są jeszcze nie potwierdzone przez organizatorów. Osoby zainteresowane kursami proszone są o mailowe zgłaszanie się do kierowników poszczególnych kursów.

  Preliminarz kursów ogólnoploskich 2007

  rodzaj szkolenia miejsce ilość osób
  i proponowany termin
  kierownik zgłoszenia do:
  kurs autoratownictwa jaskiniowego Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 25 osób
  26-27. 05. 07
  Robert Matuszczak "Melon" melon_rm@wp.pl
  kurs podstaw ratownictwa jaskiniowego Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 25 osób
  30. 06-01. 07. 07
  Robert Matuszczak "Melon" melon_rm@wp.pl
  manewry ratownictwa jaskiniowego Tatry jesień, kurs instruktorski Marcin Gala marcin.gala@pza.org.pl
  kurs fotografii jaskiniowej Jura 16 osób
  22-23. 09. 07
  Marcin Gala marcin.gala@pza.org.pl
  kurs kartowania (obsługa programu Walls)   późna jesień lub zima Włodek Porębski wlodek@life.pl


  Do pobrania szczegółowe informacje na temat kursów:
  autoratownictwo,
  podstawy ratownictwa.

 3. Podjęta została decyzja o rozpoczęciu kursu instruktorskiego. Ze względu na ponad półroczną przerwę pomiędzy egzaminem kwalifikacyjnym, a początkiem kursu możliwy jest nabór dodatkowych kandydatów na kurs. Egzamin wstępny (teoretyczny i praktyczny) odbędzie się przy okazji Speleomistrzostw; rozpocznie się w czwartek po południu i zakończy się w piątek.
  Etap pierwszy kursu odbędzie się w Rzędkowicach w dniach 16-24 czerwca. Kandydaci chętni do przystąpienia do dodatkowego naboru proszeni są o jak najszybszy kontakt z Marcinem Galą (marcin.gala@pza.org.pl, tel. 504 633 684).

 4. Do końca maja prosimy o przysyłanie zgłoszeń wypraw letnich (mailowo na adres agnieszka.gajewska@pza.org.plmarek.wierzbowski@pza.org.pl oraz listownie do biura PZA).
Agnieszka Gajewska

 


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2007.05.03