Rysunek progów w Flash CS6


Pewnym problemem w jaskiniowym rysunku wektorowym jest to, że w większości (we wszystkich?) programach nie występuje wbudowana przydatna nam linia jednostronnie wyposażona w prostopadłe kreseczki używana w znakach konwencjonalnych jako oznaczenie krawędzi progu (studni) zachowująca się podobnie jak linia przerywana. Takie rozwiązanie byłoby idealne, ze względu na klarowność rysunku i łatwość późniejszej edycji. W przypadku Flash'a do wersji 5.5 konieczne było albo rysowanie ręczne kreseczek (żmudne, nieprecyzyjne i utrudniające późniejszą edycję) albo wklejanie zębów z obiektów. Można było też progi nanieść w Illustratorze np jako przypisanie tekstu do krzywej - np znakiem " | ". W wersji 6 Flasha możemy edytować linie typu Hatched i wydaje mi się to być w miarę dobrą protezą (dobrze konwertuje się do pdf, jest proste i klarowne w edycji w opisie dokumentu).

Kiedy nasz próg jest stosunkowo prosty i krótki, sprawę można załatwić szybko, zaznaczając kreskę progu, kopiując ją i wklejając a potem przesuwając nieco obok pierwotnej linii:

Pozostaje tylko zaznaczoną drugą kreseczkę zmienić na "Hatched" (1) i dobrać przyjęte przez nas w projekcie parametry (2) (3)). Ewentualnie dosunąć kreseczkę, aby pasowała.

Gorzej, kiedy nasz próg ma skomplikowany kształt lub jest czymś podobnym do okręgu. Poniżej przedstawię dwie metody wyposażenia skomplikowanego kształtu w rzeczone kreseczki - obydwie na koniec dają niemal identyczny efekt.

1. Użycie zamiany linii do kształtu

Dla klarowności przykład jest wykonany w nowym projekcie. Najpierw rysujemy interesujący nas obrys progu używając stylu linii Hatched (1). Niestety nie można dokładnie dostosować parametrów kreseczek i trzeba przyjąć zbliżone i odpowiadające skali naszego rysunku (2) (3).

Rysunek zębów progu przenosimy do utworzonego przez nas pomocniczej warstwy ("ctrl"+"c", "SHIFT"+"ctrl"+"v") a warstwę główną możemy zaznaczyć jako niewidoczną. Następnie zamieniamy linię z kresek na "solid" tej samej grubości i konwertujemy ją do kształtu ("Convert lines to fills").

Likwidujemy zaznaczenie tej linii (klikając gdziekolwiek kursorem selekcji) i zmieniamy typ linii na cienką ("Hairline") dla wygody innego koloru (2). Narzędziem wypełniania linii (1 - narzędzie to jest zamienne z narzędziem wypełniania kształtu, musimy tylko przytrzymać na ikonce wciśniętą ikonkę) i naciskamy na nasz kształt linii. Kształt zostanie obrysowany wybranym kolorem:

"obcinamy" końcówki kolorowej linii, żeby ułatwić sobie selekcję właściwej strony (np narzędziem "lasso" - (1)).

Zaznaczamy właściwą stronę linii (tam gdzie chcemy mieć linię ciągłą) klikając z tej strony dwa razy i kopiujemy ją do schowka. Wklejamy ją w pozycji ("shift"+"ctrl"+"v") na naszej głównej warstwie, a warstwę pomocniczą usuwamy.

Nadajemy naszej kolorowej linii parametry linii jakie ustaliliśmy w głównym projekcie dla stosownej linii. (W takiej sytuacji najłatwiej je pobrać próbnikiem (1) z istniejącej już na rysunku linii).

Efektem jest czytelny rysunek fizycznie funkcjonujący w programie jako dwie "równoległe" linie (z lewej widać to po ustawieniu warstwy jako widocznej jako "druciana rama").

 

1. Użycie funkcji "Expand Fill"

Metoda ta zadziała, jeśli próg tworzy pętlę. Jeśli jej nie tworzy, możemy taką pętlę stworzyć rysując "zamknięcie", które potem usuniemy. Wypełniamy pętle kolorem (2) narzędziem "Paint Bucket" (1)

Zaznaczamy wypełnienie i kopiujemy je w tym samym miejscu do pomocniczej warstwy ("SHIFT"+"ctrl"+"v").

Przed przycięciem kształtu warto go uprościć, bo kształty z dużą ilością wierzchołków krzywych przy cięciu do środka lubią generować błędy. Robimy to funkcją "Optimize"

Najczęściej wystarczy siła "1". (Oczywiście tą funkcją możemy też potraktować wszystkie nasze rysunki jaskini, ale za bardzo nie ma po co, bo Flash jest szybki, a jego pliki są całkiem nieduże)

Zmieniamy edytowany dokument na zawierający cały rysunek, zaznaczamy wszystko i wklejamy wartość współczynnika skalowania do okienka (1). Przed wklejeniem trzeba się upewnić, czy ikona łańcuszka (2) jest w pozycji zamkniętej, aby współczynnik wkleił się od razu w okna obu osi. Teraz nasz rysunek powinien mieć na ile się tylko da DOKŁADNIE właściwą skalę.

Teraz funkcją "Expand Fill" pomniejszamy wypełnienie o mniej więcej połowę grubości naszej docelowej linii z kreseczek.

I narzędziem wypełniania linii z ustawioną linią "Hatched" klikamy w kolorową plamę, która zostanie obrysowana.

Drobne niedokładności możemy przesunąć zbliżając się do środka tel linii kursorem i przeciągając ją odrobinę.

linię kresek (bądź jej część) kopiujemy i wklejamy w miejscu na głównej warstwie, a warstwę pomocniczą likwidujemy.POWRÓT WYŻEJ: tutaj mozesz przejść spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.