Jaskinia Sulmowa

DŁUGOŚĆ:      ok. 46 m.
GŁĘBOKOŚĆ:     11,1 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok. 390 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Podlesice, gmina Kroczyce, woj. śląskie;
          Góra Sulmów.
Plan Jaskini Sulmowej.
Otwór jaskini.

PODSUMOWANIE: Jaskinia nie jest zbyt atrakcyjna, ale dla początkujących grotołazów może być miejscem treningu, szczególnie wszelkich odmian zapieraczki. Jej pionowe partie nie stanowią ekstremalnych wyzwań dla tej techniki, pokonanie ich jednak daje nowicjuszom sporo zadowolenia.

OPIS JASKINI: Otwór jaskini położony jest w zapadlisku o głębokości 1,5 do 3m. Okolica otworu i dno zapadliska porośnięte są krzakami i drzewami. w dnie zapadliska pod NE ścianą znajduje się 3-metrowa studnia, prowadząca do dalszych partii jaskini. Z jej dna ciasnym korytarzem docieramy do poprzecznie usytuowanego, wysokiego korytarza - na wysokości 5,5 m nad jego dnem, na które schodzimy zapieraczką. Wysokość korytarza sięga 6 m. Posiada on odgałęzienie o meandrującym przebiegu, prowadzące w górę, w kierunku powierzchni.
Z form naciekowych występują w jaskini głównie polewy i inne formy bezpośrednio z nimi związane oraz szczątki dużych kryształów kalcytu. Dno pokrywa namulisko gliniaste i gruz wapienny.

HISTORIA POZNANIA: Po raz pierwszy jaskinia ta została uwzględniona we "Wstępnej rejonizacji jaskiń Wyżyny..." M. Czepiela z 1976 roku, pod nazwa: "Obok Podlesickiej". Nazwę "Sulmowa" nadali tej próżni grotołazi z AKSiA w oparciu o lokalne nazewnictwo. Zinwentaryzowana przez K. Mazika w roku 1979.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M, Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1998.09.22