Jaskinia z Kotłem
(Schronisko przy wsi Strzegowej V)

DŁUGOŚĆ:      43,9 m.
DENIWELACJA:    +7 m.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kowalski K., 1951: Jaskinie Polski, T. 1, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa.

 2. Kurek A., Wiśniewski W., W., 1995: Uzupełnienia i uwagi do zestawienia Jaskinie Wyżyny o długości przekraczającej 40 metrów, Jaskinie Wyżyny - Informator , nr 7 listopad-grudzień s. 11-14.

 3. Otęska-Budzyn J., 1978: Wapienne skałki obszaru Strzegowej i Smolenia na Wyżynie Częstochowskiej, Chrońmy Przyrodę Ojczystą nr 5, s. 28-38.

 4. Polonius A., 2002: Geneza systemów jaskiniowych w Paśmie Smoleńsko-Niegowonickim (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska), niepublikowana praca doktorska. Archiwum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

 5. Pulina M. (red.): Inwentarz jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie). Pol. Tow. Przyj. Nauk o Ziemi, Zarząd Główny, Warszawa (w druku).

 6. Szelerewicz M., Górny A., 1986: Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa - Kraków.

 7. Materiały archiwalne – Zarząd ZJPK woj. katowickiego 1991 r. (dokumentacja z inwentaryzacji jaskiń w okolicach Smolenia ze zdjęciami).


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.12.19