Jaskinia Piętrowa Szczelina

DŁUGOŚĆ:      400 m.
GŁĘBOKOŚĆ:     45 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:  400 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Niegowa, gmina Niegowa, woj. śląskie;
          Mirowska Góra.

Schemat systemu Piętrowa Szczelina - Kamienny Grad.

Szczelina we wstępnej partii jaskini. PODSUMOWANIE: Jaskinia ma ciekawa budowę na która składają się aż trzy wyraźnie zaznaczone typy charakterologiczne - u góry ma charakter szczelinowy, niżej to zawalisko w dużej komorze, pod która zachował się ciąg korytarzy powstałych na wskutek stagnacji wody, z niewielką ilością nacieków które występują jedynie tutaj. Można jednak przy uważnym zwiedzaniu znaleźć w tej jaskini heliktyty o zabarwieniu miodowym, o podobnej przeźroczystości bursztynu. Na stropie Komory Starej Jaskini (nie) można (już) obejrzeć sporych rozmiarów odcisku muszli amonita, za to "przyozdobiony" on został imionami kolejnych "zdobywców" jaskini, wykonanymi palikiem. Sporo okopceń widać również w niższych korytarzach przed trudniejszymi przełazami, gdzie oczekujący na swoją kolejkę zakopcili duże połacie stropu.

OPIS JASKINI: Mały otwór leży w zagłębieniu znajdującym się bezpośrednio w ziemi. Za otworem znajdujemy się w niewielkiej salce. Od niej  w lewo, w dół, prowadzi wąski i stromy korytarz, obrywający się po kilku metrach nad wąska szczelina 10-metrowej głębokości. Szczelina, bardzo wąska u góry, rozszerza się ku dołowi. Można ja pokonać zjazdem lub przetrawersować i zejść na dno po zaklinowanych blokach. Miejsce to ma dosyć sugestywna nazwę Piekiełko. Idąc w dół, przechodzimy ciasne zawalisko i szeroka zapieraczką schodzimy na dno korytarza położone o 3 m niżej. Od niedawna można do tego miejsca dotrzeć również kierując się na prawo w niewielkiej salce za otworem wejściowym. Wchodzimy do ciasnej studzienki która podzielona jest dwoma progami. Pierwszy około metrowej wysokości. Za drugim progiem stosując zapieraczkę, schodzimy na pochyłe dno korytarza pokonując ok. 4 metry w pionie. To miejsce jest uciążliwe gdy wracamy na powierzchnię szczególnie z powodu ciasnoty, stanowi jednak obejście bardziej wygodne i nie wymagające liny. Zjazd lub trawers zasadniczym (starym ciągiem) Piekiełka wymagał więcej sprzętu i umiejętności. Korytarz tworzy wysoka szczelina. Jej dno, początkowo poziome, po kilkunastu metrach gwałtownie opada i urywa się nad Studnią Prezesa, której dno leży 37 m poniżej otworu jaskini. Studnie trawersujemy po wąskim gzymsie. Cały opisany wyżej fragment jaskini rozwinięty jest na jednej wielkiej szczelinie o przebiegu NE-SW i nachyleniu ok. 70 stopni. Za Studnią Prezesa szczelina zwęża się i po kilku metrach kończy. Dalej skręcamy w prawo i wąskim korytarzem dochodzimy do Studni Awenowcow - trzymetrowego progu w wąskiej szczelinie, szczególnie uciążliwego do pokonania w czasie powrotu. Istnieje jednak możliwość obejścia go jeżeli zadamy sobie trud pomyszkowania pod nim, gdyż prowadzi stamtąd korytarz łączący się z korytarzem u góry przed wejściem w Awen, jak i z dnem Studni Prezesa, przez jakiś czas "zapomniany" i nie uwzględniany w dokumentacji. Za studnią krety korytarz doprowadza do Komory Starej Jaskini. Po drodze mijamy położone z prawej strony wejście do Labiryntu Króla Minosa. W Korytarzu Kryształowym. Komora Starej Jaskini jest najrozleglejszą salą w całej jaskini. Posiada ona charakter zawaliskowy; bardzo nierówne dno zalęgają wielkie bloki skalne odpadnięte od stropu. Wśród tego rumowiska powstał labirynt korytarzy położonych na rożnych wysokościach. Rozpiętość poziomów korytarzy w zawalisku jest znaczna i sięga od poziomu sali (-35 m) do najniższego miejsca w jaskini: -45 m. W kilku miejscach sali, a zwłaszcza w jej krańcu zachodnim, zachowały się fragmenty korytarzy nie zniszczonych przez obrywy. Są to korytarze Kryształowy i Bajkowy, z szeregiem form naciekowych. Jaskinia w przeważającej części nie posiada jednak form naciekowych, co wiąże się z aktywnym modelowaniem ścian i stropów przez pęknięcia i obrywy. Dno zalega gruz skalny i wielkie bloki wapienne. Końcowe partie Korytarza Bajkowego znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Jaskini Kamiennego Gradu. Między najbardziej zbliżonymi do siebie fragmentami obu jaskiń można nawet uzyskać kontakt głosowy.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia odkryta została 24 marca 1967 roku przez A. Wosińskiego i M. Żelechowskiego. Zinwentaryzowana przez K. Kościeleckiego w 1967 roku.

BIBLIOGRAFIA:

 1. M. Szelerewicz i A. Górny, Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Wyd. PTTK "Kraj" Warszawa-Kraków 1986.
 2. M. Bak, Jaskinia Piętrowa Szczelina "Nowe czy nie nowe", Jaskinie Wyżyny - Informator, Lipiec-Sierpień 1996.
POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.05.08.