Jaskinia Piaskowa (Bluszczowa)

DŁUGOŚĆ:       65 m.
DENIWELACJA:     2,5 m.
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 365 i 367 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW:  Piaseczno, gmina Kroczyce, wzgórze Sowiniec; woj. śląskie
Plan Jaskini Piaskowej
Otwór północny, fot. J. Kuptz

PODSUMOWANIE: Mimo niewielkich rozmiarów, całkiem ciekawa próżnia. Możliwe jest przejście niewielkiej pętli korytarzy i trawers między otworami, jednak tylko po pokonaniu bardzo ciasnego zacisku.

OPIS JASKINI: Do wnętrza jaskini od południa prowadzi ciasny szczelinowaty korytarzyk. Dalej rozszerza się on w niedużą lecz długą komorę, z której dwa korytarzyki prowadza na N i NW. Łączą się one po kilku metrach w dość obszerny korytarz o przebiegu NE kończący się ścianą, w której widać na spągu, zasypany rumoszem otwór zacisku, zinwentaryzowany przed laty przez Z. Rysieckiego jako ZI, oraz umieszczonym nad nim oknem skalnym, przez które widać dalszy ciąg tego korytarza i nowy otwór jaskini usytuowany w lewej ścianie. Nowy otwór wejściowy powstał najprawdopodobniej na wskutek zawału części stropu i ściany, jest większy niż południowy. Podłużna, dość obszerna, choć teraz niska komora za oknem skalnym, ma dno pochyłe, pokryte mieszaniną kamieni, piasku i gleby zpowierzchni. Prawie w całej jaskini odczuwa się silny przepływ powietrza.
Jaskinia nie posiada szaty naciekowej, namulisko piaszczyste, w okolicy otworu północnego kamienisto-piaszczyste.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia od dawna była znana miejscowej ludności pod nazwą Bluszczowa (w okolicy otworu rośnie obficie bluszcz). W 1973 roku jaskinie odnaleźli J. Jankowski i Z. Rysiecki rozgłaszając informacje o niej w środowisku grotołazów. Wg. informacji z 1995 roku uzyskanych od mieszkańców Piaseczna, posiada ona drugi ciasny otwór. W roku 2000 można fakt ten można potwierdzić, natomiast trzeba zaprzeczyć twierdzeniu jakoby nowy otwór wejściowy był ciasny. Chodzi tu zapewne o ciasne okno skalne, znajdujące się nieopodal tego nowego otworu, które utrudnia przejście do reszty korytarzy jaskini.

BIBLIOGRAFIA:


Otwór północny, fot. J. Kuptz Północny kortarz, fot. J. Kuptz


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułowa.

Ostatnia zmiana 2013.05.05