Jaskinia Magazyn


DŁUGOŚĆ:      44 m
DENIWELACJA:    4 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 320 i 323 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU:  Przymiłowice-Kotysów, gmina Olsztyn, woj. śląskie;
          wzgórze Kielniki.
Plan jaskini Magazyn

W jaskini BrzozowejPODSUMOWANIE: Jeżeli wierzyć miejscowym klechdom, to miała w niej miejsce eksplozja zgromadzonych tu - na potrzeby kamieniołomu - materiałów wybuchowych. Być może to tylko miejscowa legenda ale wnętrze jaskini wygląda jak po wojnie. Nie koniecznie po eksplozji, lecz na pewno dużo energii włożono by ją tak urządzić.W jaskini Brzozowej

OPIS JASKINI: Otwór jaskini, znajdującej się w południowo-zachodniej części wzgórza, leży w zagłębieniu wśród niewielkich wyrobisk, ok. 10 m nad podstawą wzgórza. Otwór ten (obmurowany) z dala jest niewidoczny. Do wejścia prowadzą schodki. Za otworem znajduje się obszerna, kopulasta salka; dalej - druga, z małym otworem wychodzącym na dno wyrobiska. Odgałęzienie boczne jest ciasne, o charakterze zapadliskowym, wypełnione piaskiem. Daje się odczuć silny przewiew.
Szata naciekowa jaskini, niegdyś zapewne bogata, obecnie jest prawie całkowicie zniszczona. Namulisko w pierwszej komorze usunięte, w głębi piaszczysto-gliniaste, z okruchami wapienia i nacieków.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta podczas poszukiwania szpatu. W okresie eksploatacji wapieni w pobliskim kamieniołomie była adaptowana na magazyn materiałów wybuchowych. Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1972. Zinwentaryzowana w roku 1983 przez J. Zygmunta.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M., Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2001.04.25.