Jaskinia Kręta

DŁUGOŚĆ:       44 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 410 m npm.
POŁOŻENIE OTWORÓW:  Szklary, gmina Jerzmanowice-Przeginia, 
           woj. małopolskie; Dolina Szklarska.
Plan Jaskini Krętej

PODSUMOWANIE: Niewielka w głębi ciasna jaskinia. Chyba nie warto organizować wycieczki specjalnie do niej.

OPIS JASKINI: Próżnię tę tworzą dwa korytarze łączące się w głębi. Od otworów w NE części skałki biegnie ciąg początkowo szeroki, przechodzący w korytarz o meandrującym przebiegu. W części przyotworowej zaznacza się głęboka rynna denna, a w stropie występują kotły wirowe. Na całej długości spotykamy rynny boczne. W środkowej części korytarz łączy się z ciągiem rozwiniętym na wysokiej szczelinie. (W 1998 roku wg relacji odwiedzających pokonanie połączenia nie było możliwe)
Szata naciekowa jaskini jest uboga. W głębi wystepują polewy i draperie, ściany pokrywa miejscami stwardniałe mleko wapienne. Namulisko w głebi gliniaste.

HISTORIA POZNANIA: Części przyotworowe jaskini były niewątpliwie znane i zwiedzane od dawna. Zinwentaryzowana przez W. Wiśniewskiego i A. Górnego w roku 1976.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Wiśniewski W.W., "Jaskinia Kręta", Meander nr 2, 1976
 2. Szelerewicz M., Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2000.01.25.