Jaskinia Krakowska

DŁUGOŚĆ:       96 m
ROZCIĄGŁOŚĆ POZIOMA: 56 m
DENIWELACJA:     14 m (-3,+11)
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:   410 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU:   Wąwóz Jamki, dol. Sąspowska, Ojcowski Park Narodowy

Plan Jaskini Krakowskiej
Spacer głównym korytarzem

PODSUMOWANIE: Jaskinia jest poziomym tunelem ładnie wymytym przez wodę. Wystepują w niej oryginalne formy nacieków grzybkowych. Otwór leży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i jest zamknięty kratą. Klucz do kraty znajduje się w dyrekcji.

OPIS JASKINI: Niezbyt duży otwór wprowadza do obszernej salki. Na dnie widać wykop w namulisku pokrytym w tym miejscu grubą warstwą polewy naciekowej. Dalej prowadzi obszerny korytarz zakręcający tylko na końcu, gdzie tworzy rodzaj zakola. Na ścianach widać rynny boczne rozwinięte na kilku poziomach. W końcowej części jaskini powstały wysokie kominy. Szatę naciekową tworzą polewy. Na ścianach wystepują nacieki kuliste, jedyna taka forma w Polsce. Namulisko gliniasto-kamienne.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana jest od dawna. W roku 1872 O. Grube próbował wydobycia namuliska w pierwszej sali, jednak gruba warstwa polewy kalcytowej uniemożliwiła wydobycie na skalę przemyslową. Jaskinia uznana zastała za zabytek w roku 1924. Zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego w roku 1950.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M., Górny A., 1986, "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa
 2. Gradziński M., Górny A., Szelerewicz M., "Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego; Dolina Sąspowska; Wąwóz Jamki", Ojcowski Park Narodowy; Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców 1995,Fragment stropu
Fragment stropu jaskini


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1998.04.22