Jaskinia Komarowa

DŁUGOŚĆ:      41 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  340 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU:  Zrębice, gmina Olsztyn, woj. śląskie; góra Puchacz.
Plan Jaskini Komarowej

PODSUMOWANIE: Wydaje się że było to świetne miejsce dla prehistorycznych myśliwych na obozowisko. Wejście do jaskini prawie dokładnie odpowiada wymaganiom tzw. "ogrójca" (niewielkie zrównanie zamknięte dookoła ścianami skalnymi, ogrodzone nimi; patrz opisy jaskiń Ciemnej i Mamutowej). W dodatku ma i tę zaletę iż w części przykryte jest skalnym okapem, więc dawało możliwość łatwego utrzymania ognia w każdych warunkach pogodowych. Nie musiano uciekać z nim w głąb jaskini i zadymiać części korytarzy przeznaczonych na legowiska. Niestety nie ma żadnych informacji by prowadzono tu prace archeologiczne.

OPIS JASKINI: Do wnętrza prowadzi obszerne wejście z dużym okapem. W kierunku wschodnim kilkumetrowy, rozdzielony filarem korytarz wyprowadza na powierzchnię, przebijając grzędę skalną. W kierunku południowo-zachodnim biegnie obszerny, 20-metrowy korytarz z kilkoma zwężeniami, stopniowo zacieśniający się. Kilka metrów przed końcem jaskini rozszerza się on jeszcze, tworząc niewielką salkę, w której występuje uboga szata naciekowa.
Namulisko piaszczysto-kamieniste z próchnicą.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia zinwentaryzowana została przez K. Kowalskiego w roku 1949 jako "Schronisko w Górach Sokolich II". Wcześniej nie wzmiankowana.

Powyższe podsumowanie jaskini pisane na początku 1998 roku okazało się zadziwiająco prorocze. Podczas prac archeologicznych prowadzonych od grudnia 1997 do sierpnia 1998 (autor piszący opis o ich prowadzeniu nie wiedział) dokonano w jaskini niezwykle intersujących odkryć. Na głębokości 30-70 cm w jaskini znaleziono liczne zabytki z czego najciekawsze to fragmenty dwóch czaszek 18-20 letnich mężczyzn, prawdopodobnie zjedzonych przez pobratymców w celach rytualnych. Szczątki te pochodzą sprzed 20-33 tysiecy lat, a więc są najstarsze spośród znalezionych na ziemiach polskich.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M, Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.
 2. Wiśniewski W.W., Cenne znalezisko z Jaskini Komarowej, Jaskinie 5(12) 1988
 3. Zygmunt J., 2003, "Inwentarz jaskiń okolic Częstochowy", Jaskinie 33(4) 2003

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.01.27