Jaskinia W Kielnikach

DŁUGOŚĆ:      120 m
DENIWELACJA:    12 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok. 325 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU:  Przymiłowice-Kotysów, gmina Olsztyn, woj. śląskie;
          wzgórze Kielniki.
Plan Jaskini W Kielnikach

PODSUMOWANIE: To kolejna jaskinia która swoje odkrycie zawdzięcza pracom prowadzonym w kamieniołomie. Natomiast to że istnieje dotychczas jest wynikiem przerwania w nim eksploatacji. Charakter wnętrza jaskini odzwierciedla to co działo się tutaj niejako za ścianą. Nienaturalnie duża liczba spękań ścian i ostrokrawędzisty rumosz sugerują, że wpływ na ostateczny wygląd jaskini miały nie tylko procesy tektoniczne i woda. Dużą rolę odegrały tu także materiały wybuchowe używane przy pracach górniczych.

OPIS JASKINI: Niewielki, dopiero z bliska widoczny otwór jaskini położony jest w zachodniej ścianie nieczynnego kamieniołomu, ok. 5 m nad dnem wyrobiska.Za niskim wejściem wysoki korytarz o stromo opadającym dnie doprowadza do głównego, rozwiniętego na wysokiejszczelinie ciągu jaskini, na który składa się kilka salek poprzedzielanych zawaliskami. Dno całej jaskini pokrywa ostrokrawędzisty rumosz i duże bloki wapienne. W końcowej części na ścianach widoczne są polewy naciekowe. Leżące na dnie bloki wapienne pokryte są dużą ilością nacieków grzybkowych. W ścianach występują liczne buły krzemienne, wypreparowane przez wodę.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia odkryta została prawdopodobnie na początku lat siedemdziesiątych podczas eksploatacji wapienia. Od tego czasu znana, lecz zinwentaryzowana przez J. Zygmunta dopiero w 1983 roku.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M, Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986
 2. Zygmunt J., 2003, "Inwentarz jaskiń okolic Częstochowy", Jaskinie 33(4) 2003.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.01.24