Jaskinia w Cichym Wzgórzu

DŁUGOŚĆ:      51 m
DENIWELACJA:    +4 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  380 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU: Trzebniów, gm. Niegowa, woj. śląskie

Plan Jaskini w Cichym Wzgórzu

OPIS JASKINI: Za otworem południowym krótki korytarz z niewielkimi odgałęzieniami prowadzi do Dużej Sali. Z niej w lewo dalej przez 1,5-metrowy prożek możemy przejść do Górnych Parti. Za prożkiem znajduje się też przejście do komina sięgającego wysokości +4 m względem otworu. Za nim meandrujący korytarz, połączony z Dużą Salą prowadzi do drugiego otworu.
W jaskini wystepują nacieki w postaci mleka wapiennego, stalaktytów, kolumn naciekowych, polew i grzybków. Licznie występuje pająk Meta Menardi.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia była znana wcześniej, lecz rzadko odwiedzana.

BIBLIOGRAFIA:

 1. "Jaskinia w Cichym Wzgórzu", 1997, Mariusz Bąk, Jaskinie Wyżyny Informator - #19 listopad-grudzień 1997.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2000.01.23