Jaskinia Jasna nad Wisłą

DŁUGOŚĆ:            82 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:    ok. 210 m npm.
POŁÓŻENIE OTWORU:   Kraków, dzielnica Podgórze; dolina Wisły.

Rozmieszczenie jaskiń w Skałkach Twardowskiego
Rysunek ze strony KKTJ

Otwór Jaskini Jasnej nad Wisłš
Otwór Jaskini Jasnej nad Wislą

PODSUMOWANIE: Naruszenie struktury otworu wejściowegopracami saperskimi i warunkami atmosferycznymi (przemarzanie), czynią z tej jaskinidość niebezpieczne miejsce, o czym ostrzega informacja przed nią. Widoczne są swieżeobrywy rumoszu skalnego ze stropu i ścian które w pełni uzasadniają obawy owystąpienie takiego zjawiska w czasie penetracji jaskini. O wiele bardziej natomiastprzykrą sprawą jest, ogromne zaśmiecenie rumowiska na dnie otworu. Przypomina onowręcz śmietnisko komunalne, a z obserwacji wynika iż jest miejscem biwakowaniabezdomnych w czasie złej pogody. W bezposrednim sasiedztwie znajduja sie trzy inne wieksze jaskinie: Twardowskiego, z Kulkami, i Niska.

OPIS JASKINI: Otwór jaskini został znaczniezmieniony w czasie pierwszej wojny światowej przez poszerzenie go materiałamiwybuchowymi. Bezpośrednio za otworem położona jest komora przechodząca ku końcowi wniski tunel, z którego na boki prowadzą niewielkie odnogi kończące się niedostępnymiszczelinami.
Nacieków w jaskini nie ma. Dno w części przyotworowej i na znacznej przestrzenikorytarza pokryte jest gruzem skalnym. W głębi namulisko gliniaste. W odgałęzieniuprowadzącym z komory przyotworowej ku SW - namulisko piaszczyste.

HISTORIA POZNANIA: Pierwszy opis jaskini, z planem,został opublikowany w roku 1921 przez W. Kuźniara. Zinwentaryzowana przez K. Kowalskiegow roku 1947.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Szelerewicz M, Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.

POWRÓT WYŻEJ:tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ:tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2002.01.02