Jaskinia Jasna w Strzegowej

DŁUGOŚĆ:       85 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 430 m npm.
POŁOŻENIE OTWORÓW:  Strzegowa, gmina Wolbrom, woj. małopolskie.

Plan Jaskini Jasnej W Strzegowej
Główny otwór jaskini

PODSUMOWANIE: Właściwie są to dwie oddzielne jaskinie połączone rodzajem wąwozu. Całość jasna i w większej części dość obszerna.

OPIS JASKINI: Jest to obszerna komora z otworami w stropie. W jej zachodniej części znajdują się silnie zerodowane korytarzyki, podzielone krawędziami i prożkami. Pozbawione osadów, stromo pną się ku górze. Spotykamy tu zwietrzałe nacieki. Nieco dalej tunel z częściowo zawalonym stropem prowadzi do drugiej części jaskini, zwanej Lisimi Jamami. Jest to niewielki tunelik z ciasnymi odgałęzieniami. Prawie cała jaskinia jest jasna.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia jest znana i zwiedzana od dawna. Pierwsza wzmianka, P. Przesmyckiego, pochodzi z roku 1912. W latach 1947 i 1949 L. Sawicki prowadził tu badania archeologiczne, całkowicie rozkopując namulisko. Wyróżniono wówczas 8 poziomów; w najstarszym (na skalnym dnie znaleziono szczątki fauny (m. in. niedźwiedzia jaskiniowego), w poziomie szóstym materiały z młodszego paleolitu, a w siódmym - z neolitu. W latach 1992-1994 prowadzono badania weryfikujące odkrycia Sawickiego. Ich wynikiem było odkrycie ponad jaskinią, na szczycie skały, osady produkcyjnej z pracowniami krzemieniarskimi produkującymi na skalę przemysłową siekierki krzemienne.
Jaskinia zinwentaryzowana została przez K. Kowalskiego w roku 1949.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M, Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.
 2. Muzolf B., "Przewodnik po Dolinie Wodącej" WOS, ZZJPK, Katowice-Dąbrowa Górnicza 1998.

Obszerna sala wejściowa
Obszerna sala wejściowa
      Boczny otwór jaskini
Boczny otwór jaskini

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2000.01.22.