Jaskinia w Rodakach

DŁUGOŚĆ:      45,3 m.
GŁĘBOKOŚĆ:    -10,3 m.  

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kowalski K., 1951: Jaskinie Polski, T. 1, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa.
 2. Polonius A., 2002: Geneza systemów jaskiniowych w Paśmie Smoleńsko-Niegowonickim (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska), niepublikowana praca doktorska. Archiwum Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 3. Pulina M. (red.): Inwentarz jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie). Pol. Tow. Przyj. Nauk o Ziemi, Zarząd Główny, Warszawa (w druku).
 4. Szelerewicz M., Górny A., 1986: Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa - Kraków.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.12.19