Jaskinia Gaudynowska

DŁUGOŚĆ:      44 m.
DENIWELACJA:    6 (-1,+5) m.
POŁOŻENIE OTWORU:  dol. Brodel
Plan Jaskini Gaudynowskiej

PODSUMOWANIE: Jaskinia pozioma, korytarze niskie.

OPIS JASKINI: Główny ciąg jaskini stanowi niski korytarz będący starym przepływem potoku Brodla. Prowadzi on początkowo w głąb masywu, a następnie wykręca ku powierzchni kończąc się zawaliskiem. W rozszerzeniu korytarza znajduje się 5 metrowej wysokości kominek z ładnymi makaronami. Po prawej stronie otworu dość niski korytarzyk prowadzi do bocznego ciągu kończącego się również 5 m kominkiem.
Szatę naciekową jaskini tworzą oprócz wspomnianych makaronów niewielkie żebra i stalaktyty. Namulisko kamienisto gliniaste, miejscami wilgotne.

HISTORIA POZNANIA: K. Kowalski w "Jaskiniach Polski" opisuje jaskinię jako dwa osobne schroniska o długości po 4 m. W książce "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wielunskiej" M. Szelerewicz i A. Górny wzmiankują je łącznie i wymieniają długość 8 m.
W 1989 r. S. Rożnawski i R. Grzywa przekopują się do wstępnej salki, a w 1992 r. S. Rożnawski i K. Adryan dokonują reszty odkryć.

BIBLIOGRAFIA:

 1. S. Rożnawski, Jaskinia Gaudynowska, Jaskinie Wyżyny Informator, nr 10, maj-czerwiec 1996

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócic na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1998.03.17.