Jaskinia Dzika

DŁUGOŚĆ:      61 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 390 m npm
POŁOŻENIE OTWORU:  Wierzchowie, gmina Wielka Wieś, woj. małopolskie;
          Dolina Kluczwody.

Plan Jaskini Dzikiej
W Jaskini Dzikiej

PODSUMOWANIE: Jaskinia w charakterze podobna do Wierzchowskiej Górnej, jednak wielkością i innymi walorami to jej młodsza, brzydsza i na dodatek biedniejsza siostra. Jeżeli juz ją zwiedzać to jako pierwszą, później możemy się cofnąć do Mamutowej a na koniec podreptać i kupić bilety do Wierzchowskiej Górnej. W ten sposób wycieczka skończy się atrakcyjnie i nie będziemy zniechęceni. Sam dobrze pamiętam po latach jedynie, podejście po stromym zboczu wsród drągowni młodych buków, natomiast jej wnętrze nie utrwaliło się w mojej pamięci niczym szczególnym.

OPIS JASKINI: Próżnię tę tworzy długi korytarz o generalnym przebiegu NE - SW. Do wewnątrz prowadzi bardzo wysoki otwór - rodzaj wnęki skalnej osłoniętej od góry. We wnęce tej znajduje się po prawej stronie drugi otwór, wyprowadzający na zbocze nieco wyżej. Na dnie wstępnej części jaskini leżą wielkie bloki skalne. W głąb masywu biegnie korytarz z niewielkimi rozszerzeniami, posiadający krótkie odgałęzienia.
W jaskini wystepują polewy i bardzo zniszczone stalaktyty. Namulisko jest gliniaste. W głębi bardzo wilgotna. W jaskini bardzo licznie wystepują pajaki Meta Menardi

HISTORIA POZNANIA: Pierwsza wzmianka o jaskini znajduje się w pracy Z. Ciętaka z roku 1935. G. Ossowski oznacza tę jaskinię na mapie Doliny Kluczwody. Zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego w roku 1950.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M, Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.12.20.