Jaskinia Dziewicza

DŁUGOŚĆ:      64 m
GŁĘBOKOŚĆ:     ok. 10 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok. 430 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU:  Łazy, gmina Jerzmanowice-Przeginia,
          woj. małopolskie; Dolina Będkowska.
Plan i przekrój Jaskini Dziewiczej

Otwór Jaskini Piętrowej

PODSUMOWANIE: Nieduża jaskinia o rozwinięciu poziomym. Poza otworem nic ciekawego. Do zjazdu za próg 4,5 przydatna lina.

OPIS JASKINI: Otwór znajduje się na dnie leja, niedaleko drogi. Próżnię te tworzy obszerny korytarz posiadający niewielkie odgałęzienia. W pierwszym na prawo znajduje się próg 4,5 metra, do którego pokonania przydatna jest lina. Od dużego otworu dno opada stromo w dół, a w końcowej części podnosi się w górę (ciasno) - korytarz znajduje się tu blisko powierzchni ziemi, na co wskazują przebijające się korzenie drzew.
Szatę naciekową reprezentują polewy i niewielkie stalaktyty. Cała jaskinia jest mocno okopcona. Namulisko kamienisto-gliniaste.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została zbadana przez K. Stolyhwe, który w roku 1912 opublikował wyniki badań, zamieszczając szkicowy plan jaskini. Zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego w roku 1946.
W ostatnich latach z bocznego odgałęzienia wybrane zostało namulisko na głębokość 4,5 m. Urobek został wysypany wewnątrz jaskini, co poważnie zmieniło jej kształt. Jeśli celem kopania miało być dokonanie odkryć, to zamiar ten się nie udał (i nie miał prawa).

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M, Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.
 2. Gradziński M., Szelerewicz M., Liczba i rozmieszczenie jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej - stan obecny, Jaskinie 3 (36) 2004


W głównym ciągu
W głównym ciągu


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.11.14