Jaskinia Ciasna W Dziurawcu

DŁUGOŚĆ:       41 m.
ROZCIĄGŁOŚĆ POZIOMA: 16 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:   ok. 370 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU:   Dol. Sąspowska, Ojcowski Park Narodowy,
           woj. małopolskie

Plan Jaskini Ciasnej W Dziurawcu

PODSUMOWANIE: Próżnia jest niska i ciasna, sprawia wrażenie, że jest podstropowym fragmentem dużo większej zamulonej całości. Jaskinia leży na terenie OPN. Otwór zamknięty jest kratą, do której klucz znajduje się w Dyrekcji Parku.

OPIS JASKINI: Główny ciąg jaskini tworzy niski, kręty i przeważnie ciasny korytarz doprowadzający do salki końcowej o wysokości 2,5 m. Jej północną scianę tworzy namulisko. Od głównego ciągu odgałęziają się zamulone korytarzyki.
W jaskini wystepuje bogata szata naciekowa składająca się głównie ze stalaktytów i polew. Część z nich tkwi obecnie w namulisku. Namulisko gliniaste we wstępnej części humusowe, nosi ślady rozkopywania.

HISTORIA POZNANIA: Otwór jaskini został odkopany w drugiej połowie lat 60-tych przez A. Górnego i A. Kobyłeckiego. Według szacunków (jaskinia nie została wtedy splanowana) jej długość wynosiła 27 m. W późniejszych latach otwór uległ zasypaniu. Ponownie odkopany przez P. Ostrowskiego 28.11.1993 r. podczas trwania prac inwentaryzacyjnych na terenie OPN. W grudniu 1993 r. został zamknięty kratą. Jaskinia zinwentaryzowana przez G. Wojnar i M. Wawrykę 28.11.1993 r.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Gradziński M., Amirowicz A., Bisek K., Wawryka M., "Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego; Dolina Sąspowska część wschodnia", Ojcowski Park Narodowy; Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców 1994,POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.12.19