Jaskinia Ciasny Awen

DŁUGOŚĆ:      150 m.
GŁĘBOKOŚĆ:     37 m.
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 460 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU:  Jerzmanowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia,
          woj. małopolskie, Dol. Szklarska
Przekrój Ciasnego Awenu

PODSUMOWANIE: Typowa jaskinia szczelinowa. Niewielka szerokość szczeliny, miejscami poniżej 30 cm powoduje, że pokonanie jaskini jest nadzwyczaj trudne i obiekt obrósł sławą jednego z najtrudniejszych na Jurze. Całość można pokonać bez liny, jednak wymagane są w tym celu umiejętności wspinaczkowe (głównie zapieraczka).

OPIS JASKINI: Cała jaskinia powstała na pionowym pęknięciu o generalnym przebiegu NE-SW rozszerzającym się w głąb wzgórza i w kierunku SW. Kolejne poziomy i półki utworzone zostały przez zaklinowane głazy. Za otworem ciasny korytarzyk prowadzi nad 15 metrową szczelinę. Jej szerokość wynosi w niektórych miejscach poniżej 30 cm. Jest ona szczególnie uciążliwa podczas powrotu. W jej dolnej części na NE staję się ona jeszcze węższa i istnieje w niej możliwość zaklinowania się. Na SW przez poziomy zacisk ZIII i pionowy ZI przedostać się można do 12 metrowej studni. Za zaciskiem szczelina rozszerza się do 60-80 cm. Nad studnią znajduje się rozgałęziony komin kończący się ok. 5 m poniżej powierzchni. Poniżej w salce znajduje się najniższy punkt jaskini leżący 37,2 poniżej otworu.
Szatę naciekową jaskini tworzą polewy i niewielkie stalaktyty. Szczególnie ciekawa forma jest Kropielnica w Szerokiej Salce. Dno wyciela rumosz skalny. W jaskini obserwowano 5 nietoperzy - podkowców małych.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta przez A. Górnego i J. Małotę w styczniu 1970 roku. Najniższe partie zostały odkryte przez W. Wilka 16 września 1973 roku. 10 lutego 1996 A. Przeniosło, J. Kućmierz i J. Nowak wspinają się odkrywając najnowsze partie jaskini.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M, Górny A., 1986, "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa
 2. Nowak J., Jaskinia Ciasny Awen, Jaskinie Wyżyny Informator, nr 10, Maj-Czerwiec 1996

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.12.18.