Chelosiowa Jama i Jaskinia Jaworznicka połączone !


Jak dowiadujemy się z artykułu Andrzeja Kaszy zamieszczonego w "Górach i Alpinizmie" nr 7/96 dokonano połączenia dwóch dużych jaskiń położonych w Górach Świętokrzyskich w masywie Góry Kopaczowej niepodal Kielc. Jaskinie Chelosiowa Jama i Jaworznicka po połączeniu utworzyły system o długości ok. 3,5 kilometra, zdecydowanie najdłuższy w Polsce poza Tatrami. (następna Jaskinia Niedźwiedzia w Sudetach ma ok. 2 km długości.
Możliwość połączenia obu jaskiń pojawiła się pod koniec 1994 roku, kiedy to w Jaskini Jaworznickiej odkryto 450 m korytarzy zbliżających się do Chelosiowej Jamy na odległość rzędu 10-15 m. Jednak ciasnoty korytarza CDN znajdującego się najbliżej tej drugiej skutecznie zniechęciły eksploratorów do dalszych prac.
Nowy impuls dało ponowne zauważenie przez Jarka Rogalskiego zapomnianego problemu w sali "Laleczka" jesienią 1995. Po kilku akcjach eksploracyjnych w których uczestniczyli: Stefan Gumula, Wiesiek Krupski, Robert Biegała, Mateusz Henderka, Łukasz Kobiec, Wojciech Chudzik, Lech Kuleszyński,Jacek Gubała, Darek Ziach i Andrzej Kasza, dokonano ostatecznie połączenia w miejscu, które otrzymało nazwę: "Rozmownica 96". W samej akcji połączeniowej uczestniczyli: Jacek Gubała, Darek Ziach, Stefan Gumula, Andrzej Kasza i Robert Biegała.
W wyniku połączenia wzrosła też deniwelacja jaskini, która wynosi obecnie 61 m (-58, +3).
DB


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu artykułów.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1996.07.09