Jaskinia Cabanowa

DŁUGOŚĆ:      47 m
GŁĘBOKOŚĆ:     8 m
WYSOKOŚĆ OTWORU  340 m npm
POŁOŻENIE OTWORU  Góry Towarne, Kusięta, gmina Olsztyn k/ Częstochowy

Plan Jaskini Cabanowej

PODSUMOWANIE: Ta niewielka jaskinia zasługuje na uwagę dzięki meandrowi wejściowemu, który jest jednym z ciekawszych przykładów tego typu form na Jurze, oraz dzięki interesującej szacie naciekowej.

OPIS JASKINI: Wejście do jaskini jest niskie, a leżące na dnie głazy dodatkowo utrudniają jego pokonanie. Dalej robi się coraz obszerniej. Strop leży w całej jaskini na podobnym poziomie, a dno obniża się, tak że w środkowej części jaskinia ma wysokość ok. 7 m. Za otworem ciągnie się kręty meander, przypominający formy tego typu ze znacznie większych jaskiń tatrzańskich. Spąg obniża się i wchodzimy do przestronnej sali. Jej dno wypełnia namulisko i drobny rumosz. We wnęce na poziomie ziemi u wlotu meandra podziwiać można białą kolumnę naciekową. Dalej, z sali, prowadzi korytarz, którego dno wznosi się stopniowo. Po kilkunastu metrach zwęża się on i kończy. W tej części jaskini występują liczne ciekawe formy naciekowe w postaci stalagmitów, stalaktytów, polew i kolumn naciekowych (patrz zdjęcie). Ta część jaskini leży w bezpośrednim sąsiedztwie jaskini Towarnej - Dzwonnicy, której otwory znajdują się po drugiej stronie wzgórza.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia jest od dawna okolicznej ludności. Zbadana w 1961 roku przez grotołazów ze Speleoklubu Czestochowskiego: Z. Cabana, B. Kopcia, K. Kościeleckiego i A. Przewłockiego. Zinwentaryzowana przez K. Mazika w 1967 roku.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M, Górny A., 1986, "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa

Otwór Jaskini Cabanowej Otwór Jaskini Cabanowej

Nacieki w Jaskini Cabanowej Nacieki w Jaskini Cabanowej (stoi J. Szymański)

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową SKTJ.

Ostatnia zmiana 1997.05.05