Jaskinia Brzękowicka

DLUGOSC:      45 m.
GŁĘBOKOŚĆ:     1 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok.350 m.n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Brzękowice- Wał, Wyżyna Śląska, woj. Śląskie. 

Plan Jaskini Brzekowickiej

Nacieki
OPIS JASKINI: Za otworem wlotowym znajduje się szeroka i wysoka Salka Wstępna, z której w linii prostej otworu prowadzi korytarz doprowadzający do Salki z Kalcytowymi Soczewkami. Z salki przy otworowej w prawo do góry idzie ciasny korytarzyk wprowadzający do Salki PJKS, a w lewo odchodzi nieduży korytarzyk z ładną szatą naciekową w postaci polew, stalagmitów i kolumn. W kierunku północno- zachodnim z Salki PJKS odchodzi niski przełaz do Salki Strachu, w której strop jest mocno spękany i grozi obrywem warstwicy, w środkowej części z lewej i prawej strony znajdują się dwa nieduże kominki w stropie, przed lewym z lewej strony kontynuuje się w stronę południowo- wschodnią korytarzyk dostępny tylko parę metrów w dalszej części zamknięty przez gruz skalny z widocznymi dalszymi partiami. Po przez następny niski i punktowy przełaz w południowo- wschodniej części salki prowadzi ciąg wchodzący do Salki z Kalcytowymi Soczewkami, znajdują się tu w stropie wspaniale utworzone kryształy kalcytu w kształcie niespotykanych soczewek średnicy do 10cm. Owa salka jest najdłuższą i najszerszą w całej jaskini, na jej początku od strony północnej widnieje boczna odnoga wznosząca się stromo do góry zamknięta na końcu przez namulisko z gruzem skalnym. W próżni istnieje bardzo duża szansa odkrycia nowych partii z dalszą kontynuacją. Jaskinia powstała w wapieniu triasowym.

Namulisko: Gliniaste z gruzem skalnym.
Szata Naciekowa: Polewy, kolumny, nacieki grzybkowe, stalaktyty, stalagmity, kryształy kalcytu w kształcie dużych soczewek, mleko wapienne.
Flora: W korytarzykach spotyka się korzenie powyżej rosnących drzew i krzewów..
Fauna: Komary.
Historia Poznania:
Nieznane miejscowej ludności i nie odwiedzane. Odkryta wiosną 2004r. podczas kopania hydrantu. Pomiar i plan: Mariusz Bąk i Małgorzata Bąk 27.04.2004r.
26.10.2004r.- Były prowadzone prace eksploracyjne polegające na rozebraniu zawału w drugiej salce za salką wstępną. W wyniku tych prac połączono, odgruzowano i przedostano się do salki z kalcytowymi soczewkami. W eksploracji udział brał Mariusz Bąk.

opracował: M. Bąk
Nacieki


POWROT WYZEJ: tutaj mozesz wrocic do spisu jaskin jurajskich.

POWROT NA STRONE GLOWNA: tutaj mozesz wrocic na strone tytulowa.

Ostatnia zmiana 2005.09.13