Jaskinia Błotna

DŁUGOŚĆ:      140 m.
GŁĘBOKOŚĆ:     42 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:  420 m.n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU: Jaroszowiec gmina Klucze, woj. małopolskie


zęby rekina - w pierwszej salce

"zęby rekina" - w pierwszej salce

PODSUMOWANIE: Jedno z większych odkryć ostatnich lat na Jurze. Występowanie w dużej ilości skamieniałości i położenie otworu.

OPIS JASKINI: Wejście do jaskini to pionowa szczelina w której należy dokonać zjazdu na głębokość 23 metrów. Szczelina jest bardzo ciasna. Powierzchnię ścian pokrywają młode nacieki. Pod szczeliną po przejściu przez zawalisko wychodzimy do obszernej, choć niskiej sali z ładnymi białymi naciekami. Z sali można przedostać się niżej przechodząc kolejne zawaliska i zjeżdżając szczelinowatą studzienką, na dnie której znajduje się najniższy punkt jaskini.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinię eksplorował zespół w składzie Janusz Chowaniec, Robert Pest, Adam Sanak oraz dodatkowo Andrzej Jarek i Frazik. Zasugerowani wywiewem przekopali oni 6 listopada 1988 ok. 1 m głębokości warstwę gleby, co odsłoniło możliwy do pokonanania fragment szczeliny. 12.11. poznano Salę z Misami, a 26.11. osiągnięto obecne dno jaskini, ponadto 10.12. pokonano Zacisk Komandosa i poznano leżącą za nim szczelinę.

BIBLIOGRAFIA:

 1. M. Szelerewicz, Eksplorancik ???
 2. W. Wiśniewski, Jaskinie Wyżyny - informator nr. 7

Otwór jaskini

Otwór jaskini

pierwsza salka

pierwsza salka

pierwsza salka

pierwsza salka


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2000.08.22