Jaskinia Biała

DŁUGOŚĆ:             75 m.
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:    ok. 415 i 424 m npm.
POŁOŻENIE OTWORÓW:   Ojców, gmina Skała, woj. małopolskie; Dolina Sąspowska - wawóz Jamki.
Plan Jaskini Białej

PODSUMOWANIE: Pozioma obszerna jaskinia. Otwory leżą na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i zamknięte są kratami. Klucze znajdują się w dyrekcji parku.

OPIS JASKINI: Za otworem wejściowym znajduje się obszerny korytarz. Odbiega z niego kilka niewielkich odgałęzień, zamkniętych zawaliskiem z kamieni i gleby, przez które przebijają się korzenie drzew świadczące o bliskości powierzchni ziemi. Korytarz główny przechodzi w wąską, niedostepną szczelinę. W końcowej swej części prawie pod kątem prostym krzyżuje się on ze szczeliną, na której rozwinięty jest dalszy ciąg jaskini. Na przecięciu tym powstał 9-metrowy komin wyprowadzający na powierzchnię. Dalej biegnie stąd korytarz prowadzący w głąb. Jest on początkowo niski, lecz po kilku metrach przechodzi w obszerną komorę dochodzącą w szczelinowatych kominach do 15 metrów wysokości. Salę dzieli duży filar, zamyka ją półokrągla nisza.
Szata naciekowa jaskini jest uboga, jedynie w końcowej sali spotykamy wodospady naciekowe, powstałe z częściowo stwardniałego mleka wapiennego o czysto białej barwie oraz niewielkie makarony. Namulisko jest gliniaste, z dużą ilością kamieni na powierzchni.

HISTORIA POZNANIA: Pierwsza wzmianka o jaskini, W. Sciborowskiego, pochodzi z roku 1878. Jaskinia Biała została uznana za zabytek w roku 1924. Zinwentaryzowana przez K. Kowalskiego w roku 1950.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Szelerewicz M, Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa 1986.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.12.15.